Kontakt: info@runezzaz.se

Spelutredningen angående ny spellag

Beslutet om att en utredning ska ske om en ny spellag togs redan under 2015. Nu är spelutredningen klar och överlämnad till civilministern där man nu ska fortsätta arbetet med förslagen. Med en omreglerad spelmarknad hoppas man på minskade problem och få bättre kontroll.

Som vi skrev om i ett tidigare inlägg är det många som inte följer de lagar och regler som finns på spelmarknaden. Samtidigt är det många som missbrukar spelandet vilket oftast leder till ett spelberoende. Men för att minska risken för alla dessa problem och få tillbaka kontrollen vill man därför omreglera spelmarknaden. Uppdraget har Håkan Hallstedt fått sätta tänderna i vilket presenterades och överlämnades till civilministern Adalan Shekarabi den 31 mars.

Man kan läsa om spellicensutredningen på regeringens hemsida. Där kan man ta del av de förslag som lagts fram om en ny spelreglering som ska skapa en spelmarknad med bra konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga riktlinjer och förutsättningar för att få verka på marknaden. Med ett licenssystem ska man lättare kunna hålla sig ifrån dem som saknar behörigt tillstånd. Man ska även kunna ta del av en analys om vilken roll staten borde ha på en eventuell omreglerad spelmarknad.

Utredningen innehåll

I utredningen kan man läsa om bland annat förslag till lag om skatt på spel, förslag på ändrade regler vad gäller kameraövervakning och en ny spellag som handlar om att pengarna ska bedrivas på ett sunt sätt utan överdrivet spelande.

Målet med utredningen är att kunna lämna en proposition till riksdagen någon gång under hösten 2018. I utredningen föreslås även att den eventuella nya lagstiftningen ska träda i kraft 1 januari 2019.

Här nedan finns ett filmklipp från presskonferensen från Rosenbad som var i samband med presentationen av spelutredningen.