Kontakt: info@runezzaz.se

Spelbolag och reklam

Idag går det att annonsera på många sätt, som för bara några år sedan var helt otänkbara. Reklam kan idag finnas i appar och i våra flöden i sociala medier. Det påverkar alla kommersiella aktörers annonsering, även spelbolagens, om än inte på det sätt man kanske kan tro.

Enligt statistik från Lotteriinspektionen står Svenska spel för 22 procent av den svenska nätspelsmarknaden. Utländska bolag, som inte har tillstånd, står för 54 procent. Spelbolagen satsar också stort på sin marknadsföring, och uppenbarligen ger detta resultat.

Enligt en analys från Mediavision, som finns sammanfattad här, minskar annonsmarknaden för tv-reklam. Det beror nog till stor del på att marknadsföringen allt mer flyttar ut på nätet, och in i olika appar som Facebook och Youtube. Idag är det inte ovanligt att reklamfilmer dyker upp i webbklipp, på samma sätt som de tidigare endast gjorda i sändningar i kommersiella kanaler.

Redan för ett år sedan kunde man läsa artiklar om hur mycket utländska spelbolag lade på reklam och annonser. SVT skrev exempelvis att utländska bolag, utan tillstånd, lade 1,1 miljarder kronor på reklam mellan januari och augusti 2015. Det är, enligt samma artikel, dubbelt så mycket som de svenska bolagen lade på reklam, men då ska man komma ihåg att:

  1. De utländska bolagen är betydligt fler, vilket gör att det blir en mindre summa per annonsör.
  2. Bolag som är mindre kända måste lägga mer pengar på marknadsföring för att öka kännedomen om sina varumärken.

I fråga om tv-reklam gäller lagarna i de länder som kanalerna sänder ifrån. Många aktörer har velat se en förändring av reglerna för reklam för spel, ett segment som blir allt viktigare för många mediebolag.

Reklam för Svenska spel på GotlandVad händer vid en avreglering?

Samtidigt som investeringarna i traditionell tv-reklam minskar för de flesta annonsörer ökar spelbolagens andel av denna reklam. Enligt Mediavisions analys står 31 spelbolag för en tiondel av all tv-reklam, och till tre fjärdedelar är det utländska spelbolag som står bakom. På bara ett år ökade spelbolagens annonsköp med en femtedel. En anledning till denna kraftiga ökning är att spelbolagen är på jakt efter marknadsandelar inför en eventuell framtida avreglering av den svenska spelmarknaden. Förhoppningen hos spelbolagen är naturligtvis att de kunder som hittar till dem ska stanna kvar, och om de lyckas med detta kan marknadsföringsbudgetarna komma att minskas i framtiden. Frågan är vad som ska hända med mediebolagen då. I dagsläget är de spelberoende, på ett annat sätt än vad man brukar mena med uttrycket.

Ytterligare en anledning till att spelbolagen lägger mycket pengar på reklam är att spelandet faktiskt går ned en aning i Sverige, och likaså i Danmark.

Det är med andra ord inte bara spelbolag som exempelvis Betsson och Unibet som med spänning väntar på resultatet av regeringens utredning av den svenska spelmarknaden. Även mediebolagen har anledning att vara en smula nervösa, även om de knappast kommer att kunna skylla hela det eventuella intäktstappet på regeringen.